Teamelite

Teamelite 01 ONE // CHF 4'499.-

picto_transmission

SRAM GX Eagle

picto_roue

DT Swiss X 1700

Teamelite 02 ONE // CHF 3'299.-

picto_transmission

SRAM GX Eagle

picto_roue

DT Swiss X 1900

Teamelite 02 TWO // CHF 2'599.-

picto_transmission

SRAM NX Eagle

picto_roue

Alex MD 25

Teamelite 03 ONE // CHF 1'899.-

picto_transmission

SRAM NX Eagle

picto_roue

Alex MD 25

Teamelite 03 ONE // CHF 1'399.-

picto_transmission

SRAM SX Eagle

picto_roue

Alex MD 25

Agonist

Agonist 01 ONE // CHF 7'499.-

picto_transmission

SRAM GX/XX1 Eagle

picto_roue

DT Swiss XR1501

Agonist 02 ONE // CHF 5'299.-

picto_transmission

SRAM GX Eagle

picto_roue

DT Swiss X 1700

Agonist 02 TWO // CHF 3'899.-

picto_transmission

SRAM SX Eagle

picto_roue

Alex MD 25

Fourstroke

Fourstroke 01 ONE // CHF 10'499.-

picto_transmission

SRAM XX1 Eagle AXS

picto_roue

DT Swiss XRC 1200

Fourstroke 01 TWO // CHF 7'499.-

picto_transmission

SRAM GX/XX1 Eagle

picto_roue

DT Swiss XR1501

Fourstroke 01 THREE // CHF 5'399.-

picto_transmission

SRAM SX/NX Eagle

picto_roue

Alex MD 25

Speedfox

Speedfox 01 ONE // CHF 6'499.-

picto_transmission

SRAM GX Eagle

picto_roue

DT Swiss XM 1501

Speedfox 02 ONE // CHF 5'399.-

picto_transmission

SRAM GX Eagle

picto_roue

DT Swiss M1700

Speedfox 02 TWO // CHF 4'299.-

picto_transmission

SRAM NX Eagle

picto_roue

DT Swiss M1900

Speedfox 03 ONE // CHF 2'999.-

picto_transmission

SRAM NX Eagle

picto_roue

Alex MD 30

Speedfox 03 TWO // CHF 2'199.-

picto_transmission

SRAM SX Eagle

picto_roue

Alex MD 30

Sportelite

Sportelite ONE // CHF 1'099.-

picto_transmission

SRAM SX Eagle

picto_roue

Jalco XCD 18

Sportelite TWO // CHF 799.-

picto_transmission

Shimano Alivio

picto_roue

Jalco XCD 18